poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Wojna i buddyzm

Buddyzm na ZachodzieOd początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się ciekawość ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej co chwila więcej ludzi zaczęło ciekawić się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy spośród umysłem zadomowiły się do wnętrza zachodniej kulturze. Równocześnie mrowie kulturowych naleciałości tudzież rytuałów, niezwiązanych spośród samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj do wnętrza niektórych państwach, np. we Francji, nauki jeszcze przekazywane są w zasadzie na mocy mnichów dodatkowo mniszki, acz w środku krajach niemieckojęzycznych tudzież słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje opcja zintegrowania nauk spośród codziennym życiem. Pogląd zaś rozmyślanie poparte działaniem sprawiają, iż buddyjska praktyka staje się wewnątrz jeszcze większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, mimo to i na zastosowaniu buddyjskiego podejścia do wnętrza życiu codziennym.Dzisiaj w środku Europie niepomiernie dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże globus Karma Kagyu do wnętrza Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, tak aby zaczęli uczyć buddyzmu w środku Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, aż do swojej śmierci wewnątrz 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako translator spośród języka tybetańskiego na angielszczyzna, duński zaś niemiecki współpracowała spośród najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane obecnie w czasie praktyki. Przekazywane poprzez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy do tego stopnia głęboko zainspirowały ludzi, że dzień dzisiejszy spotykają się, tak aby społem dociekać oraz rozmyślać wewnątrz nad 600 ośrodkach wewnątrz 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni oraz idealizmie, zaś funkcjonują z przyczyny dobrowolnej pracy zaangażowanych w ich bieg ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje do wnętrza obrębie stowarzyszeń w środku innych, takich jak na przykład Polska, ma stan prawny związków wyznaniowych.Buddyzm jest jedną spośród głównych religii świata, zarówno pod względem zasięgu geograficznego w charakterze dodatkowo wpływu socjo- kulturowego. Chociaż jest największą religią „Wschodu”, to jednak staje się coraz popularniejsza do wnętrza świecie „Zachodnim.” Jest wyjątkową religią jeżeli chodzi o jej zasady, obojętnie podczas gdy ma mnóstwo wspólnego z hinduizmem, w obydwu bowiem naucza się o karmie (etyce przyczynowo- skutkowej), maji (iluzoryczności natury otaczającego świata) oraz samarze (cyklu reinkarnacji). Buddyści wierzą, iż ostatecznym celem życia jest zdobycie „przebudzenia.” Założyciel buddyzmu, Siddhartha Guatama, urodził się do wnętrza królewskiej rodzinie wewnątrz Indiach o tyle o ile 600 r. przed Chrystusem. Opowieści o przed głoszą, że żył w luksusie, w środku separacji od chwili otaczającego go świata zewnętrznego. Jego rodzice pragnęli uchronić go odkąd wpływu religii oraz bólu także cierpienia. W niedługim jednak czasie wyruszył pozór granice pałacu królewskiego dodatkowo zobaczył: starego człowieka, chorego człowieka oraz zwłoki. Czwarty obraz filmowy dotyczył spokojnego ascetycznego mnicha (takiego, który wyparł się luksusu i komfortu). Widząc zadowolenie tego mnicha, postanowił iż samodzielnie zostanie mnichem. Porzucił istnienie w dostatku plus bogactwie, żeby w ascetycznym życiu wyszukać „oświecenia”. W praktykach ascetycznych (umartwianiu się) oraz intensywnej medytacji był wybitnie wytrwały. Stał się liderem między swoich rówieśników. Punktem zwrotnym wewnątrz jego życiu była pewna znacząca decyzja. Postanowił „wynagrodzić” się jedną miską ryżu również siadać poniżej drzewem figowym (nazywanym także drzewem Bodhi), by dumać dopóty aż osiągnie „przebudzenie”, lub umrze próbując tego dokonać. Mimo całego mozołu natomiast pokus następnego poranka, osiągnął przebudzenie. Stąd też, zdobył sławę tzw. „przebudzonego” bądź „Buddy.” Wykorzystał zdobyte doświadczenia dodatkowo rozpoczął doktryna swoich mnichów- naśladowców, spośród którymi obecnie wtedy zdobył wielki rozgłos. Pięciu jego rówieśników stało się jego pierwszymi uczniami. Co odkrył Guatama? Przebudzenie jest gdzieś „w środku pół- kochany”, ani do wnętrza luksusowym zaspokojeniu ani do wnętrza umartwianiu samego siebie. Poza tym, odkrył trochę co zostało określone jako „Cztery Szlachetne Prawdy”- 1) Aby utrzymywać się powinno się przymykać oko (Dukha), 2) Cierpienie wynika z pragnienia (Tanha to znaczy „przywiązania”), 3) Każdy być może zapobiec cierpienia gdy usunie uczucie oraz 4) Jest owo możliwe podczas kiedy podążasz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżką. Ta Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka dotyczy 1) poglądu, 2) postanowienia, 3) mowy, 4) działania, 5) życia (bycia mnichem), 6) dążenia (właściwie skierowane działanie), 7) skupienia, 8) medytacji.Za tymi wyszukanymi naukami stoją nauki znane w środku hinduizmie: reinkarnacja, pasza, maja, dodatkowo tendencja postrzegania rzeczywistości jako panteistycznej. Buddyzm oferuje dodatkowo złożoną teologię bóstw zaś istot wywyższonych. Rozumienie istoty boga w środku buddyzmie, również niczym natomiast wewnątrz hinduizmie, trudno jest opisać. Niektóre odłamy buddyzmu jest dozwolone uznać za ateistyczne, za to inne zbyt panteistyczne, i jeszcze inne w środku teistyczne, np. Szkoła Czystej Krainy (tłum. częściej jako Szkoła Czystej Ziemi). Klasyczny buddyzm jednak zdaje się milczeć do wnętrza kwestii rzeczywistości istot nieskończonych, w takim razie uważany jest za kierunek ateistyczny. Buddyzm dziś jest właściwie po uszy zróżnicowany. Aczkolwiek istnieją dwie główne szkoły Theravada natomiast Mahajana. Theravada jest formą monastyczną, która skupia się na całkowitym przebudzeniu również nirwanie dla mnichów, w toku podczas kiedy buddyzm Mahajana rozpościera swój cel przebudzenia na frakcja laicką- osoby nie będące mnichami. W tych kategoriach wolno zoczyć parę odłamów, m.in. Tendai, Vajrajana, Nichiren, Singon (Shingon), Czystą Ziemię, Zen, Rjobu. Dlatego grunt jest, iżby osoby które negacja logiczna pochodzą spośród kręgów buddyjskich zaś chcą zrozumieć buddyzm, nie skupiały się na szczegółach każdej konkretnej szkoły buddyjskiej, ponieważ każda spośród nich opiera się na klasycznym, historycznym buddyzmie. Budda nigdy negacja logiczna uważał siebie za boga ani innego rodzaju boską istotę. Określał siebie poniekąd jako „drogę- obmycia” dla innych. Dopiero po jego śmierci został wyniesiony aż do postaci boga na mocy niektórych swoich naśladowców, tak innymi słowy owak negacja logiczna wszyscy postrzegają go w ów sposób. W chrześcijaństwie jednak, co jest jaskrawo powiedziane do wnętrza Biblii, Jezus jest Synem Bożym (Ew. Mateusza 3.17: „I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem) oraz to, że On plus Bóg są jednym (Ew. Jana 10.30). Nikt owszem ano nie być może skonstatować siebie, albo mniemać siebie zbyt chrześcijanina bez wyznania wiary w środku Jezusa jako Boga. Jezus nauczał, że On jest drogą, zaś negacja logiczna jednym spośród tych którzy wskazują drogę; czytamy w Ew. Jana 14.6: „Ja jestem wybieg, prawda tudzież życie. Nikt negacja logiczna przychodzi do Ojca jako ostatnim tchem przez mnie.” Do śmierci Guatamy, buddyzm puder obfity wpływ na Indie; trzy tysiące lat potem, buddyzm objął większą udział Azji. Pisma dodatkowo historie opisujące Buddę zostały spisane w przybliżeniu czterysta lat po jego śmierci.W buddyzmie wina jest zazwyczaj rozumiany jako ignorancja. A gdyż rozważany jest jako „pomyłka porządny”, owo tenże sytuacja wewnątrz którym występuje „zło” azali ”dobro” jest niemoralne. Karma rozumiana jest jako naturalna zrównoważona postawa tudzież negacja logiczna wynika z przymusu. Natura negacja logiczna ma wartości moralnej; zatem też, pasza nie jest kodem moralności, i grzech nie jest w całości niemoralny. Stąd też, możemy powiadać, w środku propozycja nauczania buddyjskiego, lokalny pomyłka nie jest kwestią moralności, gdyż negacja logiczna jest to detalicznie osobisty pomyłka, negacja logiczna jest też naruszeniem relacji międzyludzkiej. Konsekwencje takiego rozumienia grzechu są tragiczne. Dla buddysty grzech przypomina bardziej lapsus się, niż sprzeciwienie się świętemu Bogu. Takie pojmowanie grzechu negacja logiczna współgra spośród wrodzoną świadomością moralną, która uświadamia człowiekowi, że zostanie potępiony w ciągu swój wina przed świętym Bogiem (Rzymian 1-2). Skoro wina uważany jest jako pomyłka, który nie dotyczy konkretnej osoby a który prawdopodobnie znajdować się naprawiony, toteż buddyzm negacja logiczna przyjmuje podstawowej doktryny chrześcijańskiej dotyczącej zdeprawowania. Biblia mówi nam, iż przekroczenie człowieka jest problemem dotyczącym wieczności, niesie wieczne konsekwencje. W buddyzmie negacja logiczna ma potrzeby Zbawiciela, który uratowałby ludzi od potępienia grzechu. Dla chrześcijan Jezus jest jedynym sposobem uwolnienia się spod wiecznego potępienia. Dla buddysty pozostaje wręcz przeciwnie etyczne istnienie natomiast rozważanie, które mają podnieść ludzi aż do osiągnięcia nadziei przebudzenia zaś całkowitej Nirvany. Bardziej jednak prawdopodobne jest owo, że każda z tych osób będzie musiała przespacerować kilka reinkarnacji aby oddać dług nagromadzony dług karmy. Dla prawdziwych naśladowców buddyzmu, wiara jest filozofią moralności dodatkowo etyki, zawartej do wnętrza życiu poprzez umartwianie własnego ego. W buddyzmie, świat jest bezosobowa tudzież niezwiązana relacjami; przy użyciu co pozbawiona jest miłości. Nie ledwo Bóg postrzegany jest jako iluzja, sam jeden zły uczynek uznawany jest jako pomyłka wyprany znaczenia moralnego, i postrzeganie rzeczywistości materialnej- maja („iluzja”), sprawia że własne „ja” traci znaczenie. Osobowość sama wewnątrz sobie staje się iluzją. Gdy zapytamy jakim sposobem powstał glob, kto/ co stworzył(o) przestrzeń kosmiczna, Budda nie wypowiedziałby się, gdyż w środku buddyzmie negacja logiczna ma początku ani końca. Zamiast tego, jest syzyfowy porządek narodzin oraz śmierci. Ktoś spytałby zatem jaka Istota stworzyłaby nas aż do życia, znoszenia do tego stopnia wielkiego bólu a cierpienia, tudzież w dalszym ciągu miała bez ustanku tudzież na nowo zdychać? Ktoś prawdopodobnie postawić pytanie o znaczenie- po co to wszystko? Chrześcijanie wiedzą, iż Bóg posłał swojego Syna, żeby umarł na krzyżu w ciągu nas, cios, abyśmy nie cierpieli na wieki. Posłał swojego Syna, abyśmy wiedzieli iż negacja logiczna jesteśmy sami oraz zostaliśmy umiłowani. Chrześcijanie wiedzą, iż do wnętrza życiu chodzi o szczyptę więcej aniżeli udręka oraz umieranie, „A obecnie objawionej za pomocą nadejście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który kostucha zniszczył, oraz curriculum vitae dodatkowo nieśmiertelność na jaśnię wywiódł za pomocą ewangelię” (2 Tymoteusza 1.10).Buddyzm naucza, że Nirwana jest najdoskonalszym stanem istnienia, stanem czystego istnienia, które osiągalne jest konkretnymi sposobami u różnych osób. Nirwana przeciwstawia się racjonalnemu wytłumaczeniu tudzież logicznemu porządkowi, z tej przyczyny negacja logiczna może egzystować nauczana, jest wprost przeciwnie uświadamiana. Zupełnie czyli niż szkolenie Jezusa na temat nieba- wcale szczegółowe. Nauczał, iż nasze ciała fizyczne umrą, nic z większym natężeniem błędnego nasze dusze powstaną aż do życia z przedtem w niebie (Ew. Marka 12.25). Budda nauczał, że zasoby ludzkie nie mają osobistych dusz, gdyż własne „ja” dodatkowo ego jest iluzją. Dla buddysty nie istnieje dobry Ojciec Niebiański, który posłał swojego Syna, żeby umarł w środku nasze dusze, na rzecz naszego zbawienia (ratunku), byśmy mieli drogę do jego chwały. Z tego właśnie powodu buddyzm ma obowiązek istnieć odrzucony.

Śniła mi się dramat lotnicza, wewnątrz której zginęło wiele osób. Dokładnie widziałem wrak samolotu. Obudziłem się roztrzęsiony tudzież było mi niedobrze. Następnego dnia włączyłem telewizję oraz przeżyłem szok, albowiem był w tym miejscu pokazany rzetelnie taki sam jeden sprawa, który widziałem we śnie. Jak to się mogło stać?Śpiąc, macie dopuszczenie aż do innych wymiarów plus czasów. Ty zobaczyłeś wypadek, do którego przyczepiony był masywny fracht afektowany, przeto przejąłeś część uczuć osób biorących w przed udział. Dlatego zapamiętałeś całość tak bardzo wyraźnie.Często śnią mi się trzęsienia ziemi także inne klęski żywiołowe do wnętrza chwili, kiedy faktycznie mają miejsce. Gdy naprawdę się losy, czuję się wyczerpany. Dlaczego?Potrafisz dostrajać się do tych wydarzeń fizycznie. Twój duch opuszcza twoje konkret natomiast udaje się z misją ratunkową, by wspomóc tym, którzy umarli, oraz aby pokrzepić ocalałych. Budzisz się zrezygnowany, ponieważ niesłychanie silnie pracowałeś. (...)Kiedy moje dzieci dawny małe, niekiedy śniło mi się, iż w środku domu wybuchał pożoga, i ego negacja logiczna mogłam ich wszystkich uratować. Budziłam się spanikowana. Sen ustał, jak dzieci podrosły.Takie zdarzenie naprawdę miało pozycja w środku twoim poprzednim wcieleniu, zaś sentyment paniki przenigdy negacja logiczna zostało uwolnione. Kiedy twoje dzieci wcześniejszy małe, nieuświadomione wspomnienia przebijały się aż do świadomości. Tego rodzaju sen równocześnie uwalnia udział zablokowanych emocji zaś pomaga uwolnić się spośród ich uścisku. (...)Jeżeli przyśni mi się kazus bądź katastrofa, co mogę dokonać?Możesz być w stanie kogoś ostrzec, wszak ta osoba może negacja logiczna zainkasować twoich słów poniżej uwagę. Możesz jednakże modlić się o bezpieczeństwo również wsparcie dla ofiar. Otaczaj całe wypadek światłem a poproś anioły o prawa ręka wewnątrz bezpiecznym przejściu tym, którzy umierają.Mój syn zmarł, będąc wciąż niemowlęciem. W dniu, który byłby jego dwunastymi urodzinami, śniło mi się, że przyszedł aż do mnie debiutant mężczyzna. Uśmiechnął się aż do mnie. Wyglądał promiennie a czułam, iż to właśnie należący do mnie syn. Powiedział, że u niego wsio w porządku. Czy mam rację?Tak, przebywając do wnętrza duchu, twój syn dorastał wraz z tobą natomiast twoją rodziną. Jego psyche wybrała ów wyjście doświadczania również wzrostu, zamiast życia wewnątrz ciele fizycznym. Rzeczywiście spotkał się spośród tobą do wnętrza dniu dwunastych urodzin, żeby zastrzec sobie cię, że wsio u niego w porządku.Miałam aborcję, tudzież potem poroniłam także nieraz śni mi się dwaj dzieci bawiących się pogodnie w ogrodzie. Czy mogą znajdować się owo duchy tej dwójki, którą straciłam? Jeżeli tak, to do wnętrza który rozwiązanie mogę im ulżyć?Owszem, duchy tych dwojga dzieci przychodzą do ciebie do wnętrza snach, żeby budzić wspomnienia ci, że wsio u nich wewnątrz porządku. W swoich ciałach duchowych dorastają wraz z tobą i rozwijają się, wewnątrz miarę jako ty tudzież twoja klan uczycie się również doświadczacie. Bardzo im pomożecie, jeśli potwierdzicie ich obecność. Możecie, na przypadek, zawiesić na choince bombkę lub zasadzić kwiecie do wnętrza ich imieniu, sprawiając, że poczują inherencja aż do waszej rodziny. Najbardziej pomożecie im, będąc szczęśliwi dodatkowo wznosząc za nie proste modlitwy. (...)Gdy byłam w ósmym miesiącu ciąży, przyśniło mi się, że odwiedziła mnie mała panienka a powiedziała, jak na przykład ma na imię oraz że jest moją córką. Czyż owo negacja logiczna cudowne? Gdy się urodziła, nadałam jej opinia, które zdradziła mi we śnie.Tak, owo istotnie cudowne. Musiałaś istnieć wielce otwarta i wrażliwa, gdyż córeczka miała szansa nawiązania spośród tobą nie inaczej żywego także wyraźnego kontaktu. Wibracja imienia dziecka jest wielce ważna dodatkowo przywołuje aż do niego wiele lekcji. Zazwyczaj określenie przekazywane jest spośród umysłu dziecka aż do matki telepatycznie.Dlaczego wiadomość przesyłana we śnie jest zakodowana?Informacje przesyłane od czasu duszy zwyczajowo dotyczą emocji. Ludzie tłumią je lub im zaprzeczają, ponieważ nie potrafią bądź negacja logiczna chcą się z nimi do wnętrza danej chwili uporać. Spychają je aż do umysłu nieświadomego, który odcięty jest od chwili świadomości na skroś krytycznego cenzora. Kiedy twoje Wyższe Ja chce podarować twoją uwagę na ukryte treści, próbuje ominąć cenzora przez przemienianie wiedza lub uczuć do wnętrza historia, grę słów lub metaforę, które możesz w dalszym ciągu rozszyfrować.W jaki tryb mogę rozszyfrować swoje sny?Pamiętaj, iż każda kwant twojego snu owo obojętnie jaki sfera ciebie, przekazujący świeża wiadomość, jaką masz usłyszeć. Gdy przyjmujesz aż do wiedza trwanie każdej tej części, i oraz słyszysz ją zaś wysłuchujesz, co ma aż do przekazania, wkrótce znajdziesz się na ścieżce do zrozumienia samego siebie plus duchowego wzrostu. (...)Czy we śnie mogę dostać kontrakcja na moje dylematy?Oczywiście. Poproś aniołów o zsyłka ci snu, który przedstawi sposób jak najkorzystniejsze na rzecz wszystkich zaangażowanych. Jednakże po przywołaniu a przetłumaczeniu takiego snu musisz udać się w ciągu jego wskazówkami. Jeżeli tego zaniechasz, wszechświat uzna, że nie podchodzisz do swoich duchowych dążeń na poważnie.W ciągu kilku lat dość bezmyślnie pożyczyłam przyjaciółce masa pieniędzy, których negacja logiczna była w środku stanie oddać. Ponieważ była wewnątrz podbramkowej pozycji, dałam jej do tej pory pewną sumę na poczet pracy, jaką miała dla mnie wykonać. Pieniądze wzięła, mimo to odtąd powiedziała, że negacja logiczna ma czasu ani siły na ukończenie pracy a dodaje je do pierwotnego długu! Czułam się rozgniewana i oszukana, a wiedziałam, że uczucia te mnie z nią wiązały. Stanęłam przed dylematem, to znaczy powinnam domagać się zwrotu pieniędzy, co byłoby na rzecz niej naprawdę trudne, czy też odczepić całą tę kulę i łańcuch, zwalniając ją spośród konieczności spłaty? Które droga było właściwe z duchowego punktu widzenia? Który etap wysłałby wszechświatowi poprawną wiadomość? Uważałam, że pożyczam jej te kasa, kierując się współczuciem, toż przypadkiem przeciwnie tworzyłam relację frajer–oprawca?Poprosiłam anioły o zsyłka mi snu zawierającego potrzebne mi wskazówki. Rano przyśniła mi się następująca arena: – Pośrodku salonu sąsiadki ułożyłam górę cegieł. Zdaję sobie sprawę, iż muszę w ową stronę pójść tudzież je usunąć.Zinterpretowałam to tak: Muszę obalić brzemię finansowe, jakie położyłam na drodze przyjaciółki. Tego samego dnia napisałam jej, iż anuluję jej dług. A następnie podziękowałam aniołom w środku rękojmia mi w rzeczy samej kosztownej lekcji! (...)Czy mogę odtwarzać sny innych osób?I w taki sposób, także nie. Niektórzy populacja mają duże zdolności parapsychiczne tudzież mogą dostosować się do znaczenia snów kogoś innego. Podczas podczas gdy wiele z nich wydaje się jasnych natomiast oczywistych, to różni zasoby ludzkie postrzegają rzeczy w środku wyróżniający się sposób. Większość ludzi rzutuje na przedstawiane im sny własne upodobania zaś przekonania. Bezpieczniej będzie ośmielić śniącego aż do samodzielnego odkrycia jego wiadomości. (...)Czy niektóre symbole pojawiające się w środku snach mają owo samo doniosłość na rzecz wszystkich ludzi?Owszem, niektóre symbole mają uniwersalne znaczenie. Jednocześnie wypada pamiętać, żeby upewniać się w środku swoim wnętrzu, co dany alegoria oznacza właśnie dla ciebie. (...)Jaki jest postanowienie koszmarów także dlaczego kadry je mają? Co można spośród tym dopuścić się?Koszmar wielokrotnie wyjawia świadomemu umysłowi pełne lęku, nieprzyjemne uczucia, które w szeregu przypadków tłumione są od momentu wybitnie długiego czasu. Emocje te, dotyczące incydentu bądź sytuacji, która miała pozycja wewnątrz czasach twojej młodości, dzieciństwa bądź w innym wcieleniu, są uwięzione wewnątrz twoim wnętrzu. W momencie ich powstania byłeś za bezsilny lub scherlały, by poradzić sobie z tym, co miało miejsce. Jednakże zbytnio każdym w sumie, jak takie zablokowane emocje są wywoływane, dają o sobie znać poprzez koszmary. Często pomaga dokładne odnowienie wewnątrz myślach takiego snu, pod jednoczesnym wyobrażaniu sobie, że ma się zakres stawienia czoła danej sytuacji. Następnie należy zaspokoić te uczucia w taki procedura, do wnętrza kto negacja logiczna można było tego stworzyć do wnętrza czasie, kiedy było się racja bezbronnym.Koszmar atawistyczny sugeruje, że w tej chwili od długiego czasu dusisz w środku sobie jakąś emocję, która rozpaczliwie chce utrzymywać się uwolniona.Straszny sen być może być też konsekwencją spotkania na planie astralnym jakiejś przerażającej istoty. W takim przypadku, przed zaśnięciem każdego wieczoru stawiaj dookoła siebie silną ochronę. Jeżeli masz małe dzieci, które muszą mieć ciągły wejście do twojej energii, zaznacz w szczególności, że mogą łatwo przewyższać tę tarczę. W przeciwnym razie poczują się osierocone.Dlaczego świeża wiadomość przesyłana we śnie jest zakodowana?Informacje przesyłane od chwili duszy zazwyczaj dotyczą emocji. Ludzie tłumią je lub im zaprzeczają, ponieważ nie potrafią ewentualnie negacja logiczna chcą się z nimi do wnętrza danej chwili uporać. Spychają je do umysłu nieświadomego, który odcięty jest od świadomości przez krytycznego cenzora. Kiedy twoje Wyższe Ja chce wyrzygać twoją uwagę na ukryte treści, próbuje chybić cenzora w poprzek przemienianie wiedza lub uczuć wewnątrz narracja, grę słów lub metaforę, które możesz odtąd rozszyfrować.W jaki strategia mogę rozszyfrować swoje sny?Pamiętaj, że każda podzespół twojego snu owo obojętnie jaki przejaw ciebie, przekazujący wiadomość, jaką masz usłyszeć. Gdy przyjmujesz do wiedza istnienie każdej tej części, natomiast oraz słyszysz ją również wysłuchujesz, co ma aż do przekazania, lada dzień znajdziesz się na ścieżce aż do zrozumienia samego siebie dodatkowo duchowego wzrostu. (...)Czy we śnie mogę być wewnątrz użyciu odpowiedź na moje dylematy?Oczywiście. Poproś aniołów o zsyłka ci snu, który przedstawi rozwiązanie w jaki sposób najkorzystniejsze dla wszystkich zaangażowanych. Jednakże po przywołaniu tudzież przetłumaczeniu takiego snu musisz skierować się w ciągu jego wskazówkami. Jeżeli tego zaniechasz, wszechświat uzna, iż negacja logiczna podchodzisz do swoich duchowych dążeń na poważnie.W ciągu kilku lat dość bezmyślnie pożyczyłam przyjaciółce masa pieniędzy, których nie była wewnątrz stanie oddać. Ponieważ była do wnętrza podbramkowej pozycji, dałam jej wciąż pewną sumę na poczet pracy, jaką miała na rzecz mnie wykonać. Pieniądze wzięła, jednakowoż nadal powiedziała, że negacja logiczna ma czasu ani siły na egzekucja pracy tudzież dodaje je aż do pierwotnego długu! Czułam się rozgniewana i oszukana, zaś wiedziałam, iż uczucia te mnie spośród nią wiązały. Stanęłam przed dylematem, azali powinnam domagać się zwrotu pieniędzy, co byłoby dla niej naprawdę trudne, oznacza to też odczepić całą tę kulę i porządek, zwalniając ją z konieczności spłaty? Które emisja było właściwe z duchowego punktu widzenia? Który krok wysłałby wszechświatowi poprawną news? Uważałam, że pożyczam jej te kasa, kierując się współczuciem, natomiast prawdopodobnie lecz tworzyłam relację jałmużna–oprawca?Poprosiłam anioły o zsyłka mi snu zawierającego potrzebne mi wskazówki. Rano przyśniła mi się następująca estrada: – Pośrodku salonu sąsiadki ułożyłam górę cegieł. Zdaję sobie sprawę, że muszę tam pójść natomiast je usunąć.Zinterpretowałam owo istotnie: Muszę uniknąć zadłużenia finansowe, jakie położyłam na drodze przyjaciółki. Tego samego dnia napisałam jej, iż anuluję jej dług. A odtąd podziękowałam aniołom za rękojmia mi rzeczywiście kosztownej lekcji! (...)Czy mogę oddawać sny innych osób?I w ów rodzaj, oraz nie. Niektórzy społeczeństwo mają duże zdolności parapsychiczne a mogą przykroić się aż do znaczenia snów kogoś innego. Podczas jak wiele spośród nich wydaje się jasnych zaś oczywistych, owo różni populacja postrzegają rzeczy w nowy sposób. Większość ludzi rzutuje na przedstawiane im sny własne upodobania zaś przekonania. Bezpieczniej będzie poprzeć śniącego do samodzielnego odkrycia jego wiadomości. (...)Czy niektóre symbole pojawiające się w snach mają owo samo przesłanie na rzecz wszystkich ludzi?Owszem, niektóre symbole mają uniwersalne znaczenie. Jednocześnie wypada pomnieć, żeby upewniać się w swoim wnętrzu, co dany metafora oznacza właśnie dla ciebie. (...)Jaki jest intencja koszmarów również dlaczego siła robocza je mają? Co jest dozwolone z tym sprawić?Koszmar częstokroć wyjawia świadomemu umysłowi pełne lęku, nieprzyjemne uczucia, które w szeregu przypadków tłumione są odkąd niezmiernie długiego czasu. Emocje te, dotyczące incydentu bądź sytuacji, która miała miejscowość w środku czasach twojej młodości, dzieciństwa albo w środku innym wcieleniu, są uwięzione w środku twoim wnętrzu. W momencie ich powstania byłeś nadmiernie bezbronny lub mizerny, by doradzić sobie z tym, co miało miejsce. Jednakże zbytnio każdym pospołu, podczas gdy takie zablokowane emocje są wywoływane, dają o sobie wiedzieć w poprzek koszmary. Często pomaga dokładne odnowa w myślach takiego snu, pod jednoczesnym wyobrażaniu sobie, że ma się potęga stawienia czoła danej sytuacji. Następnie wypada spełnić wymagania te uczucia do wnętrza taki wyjście, do wnętrza jaki nie wolno było tego stworzyć w środku czasie, jak było się do tego stopnia bezbronnym.Koszmar atawistyczny sugeruje, iż już od długiego czasu dusisz w środku sobie jakąś emocję, która rozpaczliwie chce zostawać uwolniona.Straszny spanie przypadkiem znajdować się też konsekwencją spotkania na planie astralnym jakiejś przerażającej istoty. W takim przypadku, przed zaśnięciem każdego wieczoru stawiaj około siebie silną ochronę. Jeżeli masz małe dzieci, które muszą mieć niekończący się dostęp aż do twojej energii, zaznacz do wnętrza szczególności, że mogą bez trudności naruszać tę tarczę. W przeciwnym razie poczują się osierocone.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zmarnowanie kontemplacji

Słowo deliberacja negacja logiczna jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może mienić owo samo, co medytacja ewentu...