piątek, 1 września 2017

Zmarnowanie kontemplacji

Słowo deliberacja negacja logiczna jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może mienić owo samo, co medytacja ewentualnie deliberowanie dodatkowo ma na myśli wobec tego medytowanie o czymś. Tutaj słowa kontemplacja używamy wyłącznie na oznaczenie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi w życiu o medytowanie ponad jakąś treścią. Jest owo raczej liczebność doświadczenia nadto aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "zagłębianie się w środku myślach" pochodzi spośród łaciny. "Contemplari" znaczy "zauważać". tutaj. Celem jest przeczucie wewnątrz siebie samego, widzenie tego, co boskie wewnątrz nas natomiast stworzeniu do wnętrza postaci uwewnętrznienia czyli doświadczenia na domiar tego naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest poniekąd stanem doznawania niż stanem aktywnego działania. Tego stanu negacja logiczna jest dozwolone wyszkolić, tymczasem lecz wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, chociaż na początku, potrzebują duchowo doświadczonego człowieka, który je poprowadzi, oraz od czasu którego iskierka przypadkiem przeskoczyć, ażeby w środku uczniu, w środku uczennicy rozżarzyć ten samodzielnie ogień. Zadatki do tego są wrodzone każdemu człowiekowi. W kontemplacji wolno uhonorować czwórka fazy:1. Modlitwa jako sposób aż do kontemplacji. 2. Doznanie własnego bycia - pacierz spokoju. 3. Doświadczenie oświecenia. 4. Wcielenie doświadczenia oświecenia.Pierwsze para fazy dadzą się zdobyć poprzez każdego człowieka zdrowego fizycznie zaś psychicznie. Prowadzą one do stanu wielkiego spokoju tudzież głębokiego pokoju. W religijnym obszarze nazywa się tamten stan rzeczy "modlitwą spokoju". Jako proste bycie w środku obecności Boga. Jest to jakość kontemplacji. Człowiek patrzy do wnętrza swoje własne bycie. Doświadcza w środku ten podejście Boga bliżej także głębiej niż obok modlitwie ustnej lub rozważającej. "Modlitwa spokoju" wpływa w większości wypadków z trudem na osobowość. Jednakże nie chodzi tu coraz o tajemniczy sytuacja we właściwym sensie. Ten pojawia się nie prędzej w fazie trzeciej również czwartej. Mistyczny kondycja przydarza się człowiekowi: negacja logiczna jest dozwolone go wywołać aktem woli, acz przeciwnie szykować za pomocą wprawa modlitwy. Ten, komu dane jest wgramolić się aż do tej przestrzeni, ten na świeżo doświadcza, co to znaczy, uwielbiać Boga ze wszystkich sił. Bóg tenże daje takiemu człowiekowi nowe siły, z wykorzystaniem którym być może on wielbić Boga. W praktyce te kwartet kroki negacja logiczna występują rozdzielnie, choć krzyżują się również zachodzą na siebie.Wspinając się coraz wyżej do wnętrza swych duchowych pragnieniach, homo sapiens odkrywa kontemplację jako rzeczywistość nie lecz wciąż możliwą dla siebie, przecież również sobie zadaną. Pragnąc kontrować na taki wariant łaski szuka sposobów pogłębienia swej modlitewnej formacji, oraz stylu życia, który by odpowiadał wewnętrznym natchnieniom.W historii myśli kontemplacyjnej stawiano sobie wątpliwość, na ile homo sapiens o własnych siłach, przypuszczalnie przejść bramę kontemplacji. Mówiono o tzw. kontemplacji nabytej, w środku odróżnieniu od momentu wlanej. Tę pierwszą można by określić modlitwą prostego spojrzenia, albo też modlitwą głębokiego milczenia, dokąd pokoju dostępują nie jeno psychologiczne, natomiast i głębsze warstwy bytu. Główną rolę odgrywa miłosna wiara. W niej podświetlony rozum mocą Ducha Świętego zaczyna głębiej poznawać rzeczywistość. Jak stwierdza Gaudium et spes: Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi homo sapiens przy użyciu wiarę aż do kontemplacji także pojmowania tajemnicy planu Bożego (GS 15). Kontemplacja wyraża niezwykłe, nieustanne Chronos myślą natomiast sercem obok Bogu (por. PC 5), wśród Jego tajemnic, zwłaszcza odnośnie do człowieka. Początkiem kontemplacji są oczy zwrócone na Boga, zaledwie na Boga. Pośród wielu miłosnych poznań dokonuje się wtajemniczenie do wnętrza nową duchową topografię.Pośród niej rozkwita toń serca w środku gorącym spojrzeniu, czystym, pełnym ufności, zwróconym ku Ojcu w niebiosach. Aby wprowadzić do wnętrza dziedzinę kontemplacji, w niezwykłą noc kontemplacji powinno się zreferować klasyczny wpis św. Jana od momentu Krzyża:Orygenes wewnątrz Contra Celsum pisze: Zamknijcie wasze zmysły, wznieście pogląd waszego ducha tudzież oddalając się od ciała, otwórzcie oczy waszego ducha – owo niepowtarzalny droga, aby dojrzeć Boga.Św. Jan odkąd Krzyża: Dusza powinna przeciwnie z miłości spostrzegać na Boga… być w użyciu niewzruszenie spośród miłosną uwagą, natomiast prostą dodatkowo szczerą niczym ten, który otwiera oczy z myślą o miłości (ŻPM 3,33). Kontemplacja w środku swej istocie wiąże się spośród otwieraniem oczu z miłości. Mieć zakochane oczy. tzn. zezwolić ofiarowaną uczucie również odparować kochając. Dlatego rozciąga się płeć piękna na życie. Być zdolnym aż do kontemplacji znaczy wyszukać, że jestem miłowany, iż jest Ktoś, kto tęskni. 2. Kontemplacja lectio divinaBenedyktyńska ceremoniał kontemplacyjna lectio divina przekazana została w środku formie listu o. Guigo Kartuza do brata Gerwazego. Guigo II (zm. w przybliżeniu 1193 roku) wstąpił do zakonu w Grande Chartreuse, którego został wieloletnim generałem, wszak w końcu poświęcił się wyłącznie kontemplacji zaś pokucie. W listowie zawarł klasyczne pouczenia kształtujące masa pokoleń monastycznych: Gdy pewnego dnia, zajęty pracą ręczną zacząłem przeliczać o ćwiczeniu się człowieka duchowego, nagle duszy rozmyślającej ukazały się czwórka stopnie duchowe, zaś to znaczy: czytanie, rozmyślanie, modlitwa oraz kontemplacja. […] Czytanie (lectio) jest wskutek tego pracowitym rozważaniem Pism z wielką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem umysłu, szukającego - drogą własnego rozumowania - poznania ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wysiłkiem serca, mającym na celu oddalenie złych rzeczy a zdobycie dobrych. Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem pod adresem Bogu trwożliwego umysłu, kosztującego radości słodyczy wiecznej.Właściwości czterech stopniOkreśliwszy toteż poprzednio czwórka stopnie, pozostaje nam ujrzeć ich właściwości. Czytanie zatem szuka słodycze błogosławionego życia, rozmyślanie znajduje j ą, pacierz prosi o więcej, zaduma smakuje . Stąd oraz sam Pan mówi: Szukajcie, i znajdziecie, kołaczcie, oraz otworzą wam. Szukajcie wskroś czytanie, oraz znajdziecie na mocy rozmyślanie; kołaczcie na modlitwie, natomiast będzie wam otworzone wewnątrz kontemplacji. Czytanie jakoby podaje aż do ust fenomenalny jadło, rozmyślanie rozgniata go plus przeżuwa, pacierz wydobywa odczucie smakowe, medytacja zaś jest samą słodyczą, która raduje zaś nasyca. Czytanie dotyka w pewnym sensie resztkami sił powierzchni, rozmyślanie przenika głębiej, pacierz jest prośbą pełną pragnienia, dumanie - radością otrzymanej słodyczy.[…]RozmyślanieUważne wówczas rozmyślanie, postępując na przedzie nie pozostaje na zewnątrz, negacja logiczna tkwi na powierzchni, głębiej posuwa stopę. Przenika wewnętrzne sprawy, przeszukuje każdą z osobna. Pilnie rozważa, że Jezus negacja logiczna powiedział: błogosławieni czystego ciała, lecz wciąż serca. Bo negacja logiczna basta być wyposażonym ręce czyste od złych uczynków, jeżeli oraz umysłu negacja logiczna obmyjemy ze zdrożnych rozważań. Potwierdza to uważanie proroka, mówiącego: Któż wstąpi na górę Pana lub jaki stanie w środku Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych dodatkowo czystego serca. Jak z zapałem musiał deliberować tę czystość serca ten wróżbita, po tym jak modląc się mówił: Serce czyste stwórz we mnie, Boże zaś równie: Jeżeli znalazłbym nieprawość w środku mym sercu, Pan by mnie negacja logiczna wysłuchał. Dusza w takim przypadku rozmyśla o tym, na miarę wybitnie troszczył się o tę higiena beatyfikowany Hiob, który mówił: Zawarłem alians z moimi oczami, by co więcej nie zerknąć na pannę. Oto wzorem nader strzegł się mężczyzna religijny, który zamykał swoje oczy, by nie oglądać na marność, by niebacznie negacja logiczna dostrzec tego, czego - wrzący - mógłby pożądać. […] Dusza, zapalona takimi pochodniami, takimi rozbudzona pragnieniami, rozbiwszy fiolka alabastrowego olejku, zaczyna wyczuwać jego słodkość - coraz nie smakiem, jednakowoż nieledwie powonieniem. I myśli, jakże słodko byłoby zaznawać tej czystości, o której dzięki rozmyślaniu wie, na kształt niesłychanie jest miłą. Lecz cóż uczyni? Płonie pragnieniem posiadania, i negacja logiczna widzi wewnątrz sobie sposobu, podczas gdy mogłaby ją posiąść: im więcej szuka, tym więcej pragnie. Gdy mnoży rozmyślania, pomnaża oraz opłakiwanie, ponieważ pragnąc słodyczy czystości serca, negacja logiczna przypuszczalnie jej posmakować. Albowiem ten, który czyta bądź rozmyśla, nie może odczuwać owej słodyczy, jeśliby negacja logiczna będzie mu owo dane z góry […]ModlitwaDusza zatem widząc, że sama spośród siebie negacja logiczna przypuszczalnie osiągnąć cel do upragnionych słodyczy poznania także doświadczenia zaś iż im z większym natężeniem zstępuje w rozpadlina serca, tym w wyższym stopniu raduje się Bóg, upokarza się i ucieka się do modlitwy, mówiąc: Panie, który ukazujesz się ostatkiem sił ludziom czystego serca, oto na skroś czytanie plus rozmyślanie badałam, kiedy mogłabym posiąść prawdziwą przejrzystość, abym wewnątrz jej pośrednictwem mogła dokładnie czy też lecz w małej części odgadnąć Ciebie. Szukałam Twego oblicza, Panie, oblicza Twego poszukiwałam. Długo rozważałam w środku mym sercu, aż rozgorzał wewnątrz przedtem entuzjazm zaś pragnienie, by w wyższym stopniu Cię poznać. Dajesz mi się zawrzeć znajomość, podczas kiedy łamiesz na rzecz mnie chleb Pisma Świętego, tudzież im bardziej Cię poznaję, tym z większym natężeniem zawrzeć znajomość Cię pragnę, nuże negacja logiczna z lekka, podług litery, jednakże przez doświadczenie.[…] Kontemplacja Tymi plus podobnymi słowami, pełnymi ognia, dusza rozpala swoje łaknienie, okazuje swoje uczucie. Tymi śpiewami przywołuje Oblubieńca. Pan zaś, którego oczy patrzą na sprawiedliwych, zaś uszy Jego otwarte są na ich prośby, nie czeka co więcej aż skończą się te błagania, toż przerywając gonitwa modlitwy prędko się ukazuje tudzież pospiesznie wybiega z przeciwnej strony spragnionej duszy tudzież rozlewając rosę niebiańskiej słodyczy, namaszczając najlepszym olejkiem, ożywia ją zmęczoną, pragnącą - nasyca, wysuszoną orzeźwia również sprawia, do wnętrza przedziwny postępowanie umacniając, ożywiając, upajając tudzież otrzeźwiając, że zapomniawszy o rzeczach ziemskich, pamięta niewiasta ostatkiem sił o Nim. I równie jak cielesne żądze zwyciężają duszę faktycznie niesłychanie, iż porzuca płeć słaba wszelkie użycie rozumu, oraz człowiek staje się nieledwie nienaruszony cielesny, naprawdę też z powodu tej niebieskiej kontemplacji wszelkie poruszenia cielesne w istocie są pochłaniane dodatkowo opanowywane na mocy duszę, iż zgromadzenie już w środku niczym się jej nie sprzeciwia również istota ludzka staje się jakoby taki sam duchowy. 3. Kształtowanie ognika miłościŚw. Bonawentura (Giovanni Fidanza, 1217-1274), na przestrzeni studiów do wnętrza Paryżu wewnątrz 1243 związał się spośród zakonem franciszkańskim. Po dwudziestu latach uprawiania teologii, został wybrany na generała; kolejny purpurat dodatkowo arcypasterz Albano. Rozwijając tajemnicę duchowego wzrostu w Rozmowie z samym sobą o czterech rodzajach modlitwy myślnej, Doktor Kościoła zakreśla kierunki krzyża:Przedmiotem pobożnego duchowego praktyka mają istnieć rzeczy wewnętrzne a zewnętrzne, głębokie a wysokie.Po pierwsze danie, dusza pobożna powinna w poprzek tresura duchowe odwrócić promień kontemplacji na swoje środek, żeby zobaczyć, jakim sposobem jest ukształtowana za pośrednictwem naturę, zniekształcona w poprzek wina, naprawiona na wskroś łaskę.Po drugie, powinna wyznaczyć promień kontemplacji na rzeczy zewnętrzne, ażeby zidentyfikować, na kształt niestałe jest ziemskie przepych, niczym niewiadoma ziemska pycha tudzież jak na przykład żałosna ziemska wielkość.Po trzecie, powinna odwrócić promień kontemplacji w odniesieniu do głębi, żeby uświadomić sobie nieuniknioną nieodzowność ludzkiej śmierci, straszną sztywność Sądu Ostatecznego również karę piekła nie aż do zniesienia.Po czwarte, powinna wycelować promień kontemplacji w kierunku wysokości, żeby zawrzeć znajomość niebieską zadowolenie, jej nieocenioną atut, niewymowną ekstaza oraz nieskończoną wieczność.Duszo pobożna, oto jest tamten błogosławiony krzyż, zdefiniowany czterema kierunkami, na którym poprzez ustawiczne rozmyślanie winnaś zawisnąć w sumie ze swym najsłodszym oblubieńcem Jezusem Chrystusem. Oto jest ten ognisty furgon, zaopatrzony do wnętrza kwartet koła, na którym przez usilną kontemplację winnaś wkraczać aż do pałacu nieba, do wnętrza wątek wewnątrz swoim najwierniejszym Przyjacielem.W dziełku Trzy cenny, albo strzelanina miłości, zostawił praktyczne wskazania dla wejścia na drogę kontemplacji.Powiedzmy, jakże mamy wdrażać się się wewnątrz stosunku do ognika mądrości. Należy to czynić do wnętrza takim porządku:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zmarnowanie kontemplacji

Słowo deliberacja negacja logiczna jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może mienić owo samo, co medytacja ewentu...